خانه2020-11-21T17:56:00+00:00

شماره تماس:۸۸۹۶۷۱۵۳-۸۸۹۷۴۴۹۰

تعمیر سانتریفیوژ

خدمات و فروش و پشتیبانی تجهیز آزمایشگاه ها

تعمیر اسپکتوفتومتر،تعمیر سانتریفیوژها،تعمیر ترازو رطوبت سنجی،تعمیر رفراکتومترها،تعمیر پ هاش مترها،

و هرانچه در ضمینه تجهیز آزمایشگاه وجود دارد

تعمیر تجهیز ازمایشگاه
  • تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی

تعمیر و سرویس ارزان و فوری تجهیز ازمایشگاه ها

فروش انواع سانتریفیوژ با قیمت مناسب و خدمات گسترده

ارسال و نصب و راه اندازی رایگان

ارسال و نصب و راه اندازی به صورت رایگان برای کلیه تجهیزات ازمایشگاه ها که از این شرکت خریداری می شود،لازم به ذکر است این مورد در ارتباط با دستگاه های تعمیری که از این شرکت خدمات دریافت می کنند نیز می شود.

Read More
تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی

فروش سانتریفیوژها

فروش سانتریفیوژها در انواع مختلف ،سانتریفیوژ ماکرو و سانتریفیوژهای میکرو.فروش سانتریفیوژهای اروپایی و فروش سانتریفیوژهای دور بالا امریکایی همراه با خدمات ویژه و قیمت ارزان

Read More
تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی

تعمیر تجهیزات ازمایشگاه ها

تعمیر تجهیز ازمایشگاه ها در زمان کوتاه با حداقل هزینه زیر نظر متخصصین تحصیل کرده در این رشته با وجود موجودی بسیار قوی قطعات انواع تجهیزات ازمایشگاه ها .

Read More

تعمیر تجهیزات ازمایشگاه جنرال

تعمیر تجهیز ازمایشگاه های جنرال و تخصصی،تعمیر تجهیز ازمایشگاه پزشکی و…

تعمیر تجهیز ازمایشگاه ها

تعمیر تجهیز ازمایشگاه ها بدون محدودیت ،کمپانی ،مدل،قدیمی،جدید

فروش تجهیز ازمایشگاه ها

فروش تجهیز ازمایشگاهی شامل کلیه تجهیز ازمایشگاه ها :فروش سانتریفیوژهای دور بالا،فروش سانتریفوژهای دور پایین

محقق آزما پیشرو در صنعت تجهیزات ازمایشگاهی

ما در کنار شما هستیم ،هیچ دستگاهی با خدمات ما از کار باز نمی ماند.

Click here