تعمیر سانتریفیوژها

تعمیر سانتریفیوژها

تعمیر سانتریفیوژها در انواع مختلف بدون محدودیت از نظر قدیمی و

یا جدید بودن.

تعمیر سانتریفیوژها بدون در نظر گرفتن نوع ایراد در این شرکت قابل

انجام می باشد.

تعمیر سانتریفیوژهای یخچال دار و تعمیر سانتریفیوژهای معمولی،

تعمیر سانتریفیوژها در صنایع غذایی و صنایع لبنی.

تعمیر سانتریفیوژهای تحقیقاتی و دور بالا در انواع میکرو و ماکرو.

تعمیر موتور سانتریفیوژهای قدیمی و تعمیر موتور سانتریفیوژهای جدید.

تعمیر سانتریفیوژهای اروپایی و امریکایی و ژاپنی.

تعمیر بخش الکترونیک سانتریفیوژها شامل تعمیر برد اصلی و تعمیر برد فرمان

تعمیر بخش مکانیک سانتریفیوژهای پیشرفته و اولترا سانتریفیوژ.

تعمیر بخش یخچال سانتریفیوژهای تحقیقاتی و تعمیر بخش دمایی سانتریفیوژهای دما مثبت صنایع غذایی.

تعمیر بخش فرمان و صفحه کلیدهای فرمان موتور و دور سانتریفیوژها.

تعمیر قفل درب انواع سانتریفیوژهای جدید و قدیمی.

تعمیر نمایشگر دیجیتال و انالوگ انواع سانتریفیوژها.

گارانتی پس تعمیر انواع سانتریفیوژها بعه مدت سه ماه.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از تماس با ما دریغ نفرمایید.