فروش سانتریفیوژها

فروش سانتریفیوژها

فروش سانتریفیوژها در انواع مختلف جنرال و تحقیقاتی.

فروش سانتریفیوژها جنرال دارای دور پایین و معمولی می باشند.

فروش سانتریفیوژها تخصصی در دورهای بالا همراه با یخچال و یا دما مثبت،

همراه با المت.

فروش سانتریفیوژها همرا با روتورهای مختلف از حداقل دور ۴۰۰۰ دور تا حداکثر دور

۳۰۰۰۰ دور در این مجموعه موجود می باشد.

فروش انواع سانتریفیوژ اروپایی  و امریکایی و ژاپنی.

فروش انواع سانتریفیوژها میکرو همراه با روتورهای ثابت و گردشی.

فروش سانتریفیوژها در نوع ماکرو نیز همراه با روتورهای ثابت و گردشی.

فروش سانتریفیوژها همراه با انواع روتورهای مورد نیاز مراکز با حجم های مختلف.

فروش سانتریفیوژها همراه با گارانتی ده سال شرکت محقق ازما و خدمات پس از فروش بیشتر از ده سال.

دز صورت نیاز مراکز دستگاه سانتریفیوژ قبل از ارسال توسط نمایندگان اداره

استاندارد کالیبره می گردد و همراه با گواهی کالیبراسیون معتبر به ازمایشگاهها

ارسال می گردد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از تماس با ما دریغ نفرمایید.