تعمیر تجهیز ازمایشگاه

 

تعمیر تجهیز ازمایشگاه

تعمیر تجهیزات ازمایشگاه ها در شرکت محقق ازما تجهیز به صورت فوق تخصصی انجام میگیرد.

این تعمیرات بدون هیچگونه محدودیتی انجام می گیرد.

و لازم به ذکر است از دستگاه های جنرال ازمایشگاه ها تا دستگاه های فوق تخصصی در این،

مجموعه قابل انجام است.

تعمیر تجهیز ازمایشگاه اعم از قدیمی و جدید با تکنولوژی های متفاوت انجام می گردد.

تعمیر تجهیز ازمایشگاه ها جنرال شامل :تعمیر اون و تعمیر انکوباتورها و تعمیر هات پلیت استایرر،

تعمیر پ هاش مترها،تعمیر رفراکتومترها،تعمیر اتوکلاو ها و غیره……..

تعمیر تجهیزات ازمایشگاه های تخصصی:تعمیر اسپکتوفتومتر شامل:تعمیر اسپکتوفتومتر دبل بیم،

و تعمیر اسپکتوفتومتر سینگل بیم و تعمیر فتومتر.تعمیر سانتریفیوژها شامل:تعمیر سانتریفیوژهای،

یخچال دار و تعمیر سانتریفیوژهای معمولی در دورهای مختلف با ظرفیت های گوناگون.

تعمیر ترازو رطوبت سنجی اعم از ژاپنی ،اروپایی،امریکایی و سایر…….

تعمیر تجهیز ازمایشگاه ها فوق تخصصی :شامل تجهیزات ازمایشگاه های کروماتوگراف مایع و گاز و جذب اتمی.

تعمیر میکروسکوپ الکترونی و……..

شایان ذکر است موارد فوق نمونه ای کوچک از کلیه تجهیزات ازمایشگاه هایی است که قابل گرفتن خدمت از این،

شرکت می باشد.

تعمیر تجهیز ازمایشگاه ها در این مرکز بدون در نظر گرفت مدل و کارخانه سازنده و کشور سازنده و نوع ایراد،

انجام می گردد.اعم از دستگاه های قدیمی و فرسوده و تجهیز جدید.

کلیه تعمیرات تجهیز ازمایشگاه ها در این مجموعه زیر نظر اساتید مربوط به هر دستگاه بسته به نوع ان،

انجام می گردد.کلیه قطعات تجهیز ازمایشگاه ها بدون محدودیت در این مجموعه طی سالهای طولانی،

گرداوری شده است و ما با این همه پراکندگی دستگاهی هیچگونه مشکلی جهت تعمیر،

نداریم و در کشور به عنوان سورس می باشیم.

کلیه تعمیر تجهیز ازمایشگاه ها کشور اعم از صنایع غذایی و پزشکی و صنعتی و دانشگاهی و متالوژی……

در این مجموعه قبال انجام است.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از تماس با ما دریغ نفرمایید.

تعمیر تجهیز ازمایشگاه

تعمیر تجهیز ازمایشگاه های فوق تخصصی

 

2018-12-21T14:36:17+00:00