تعمیر اسپکتروفتومترها2020-04-02T12:42:01+00:00

تعمیر اسپکتروفتومترها

تعمیر انواع اسپکتروفتومترها و یا تعمیر اسپکتوفتومترها در انواع مختلف .

تعمیر قطعات اسپکتروفتومترهای قدیمی و جدید.

تعمیر اسپکت قدیمی و تعمیر اسپکتروفتومترهای برد دیپ قدیمی و تعمیر اسپکتروفتومترهای

نمایشگر انالوگ به همراه تعمیر پتانسیومترهای اسپکتروفتومترهای رومیزی و پرتابل.

تعمیر دستگاه اسپکتروفتومتری جدید:

تعمیر نمایشگر اسپکتروفتومترهای با عدم کاربری نمایش.

تعمیر منبع لامپ اسپکتروفتومترهای معیوب و عدم نمایش گراف.

تعمیر صفجه کلید اسپکتروفتومتری که فرمان نمی گیرد.

تعمیر مکانیک اسپکتروفتومترها شامل تعمیر گریتینگ و تنظیم نور دستگاه.

تعمیر برد اکترونیک اسپکتروفتومترها با ایراد ارورها و یا عم واکنش دستگاه،

اسپکتروفتومترهای در طول موجهای گوناگون.

تعمیر انواع اسپکتروفتومترها در ضمینه ایرادات مختلف از پایه تا ایرادات کلی.

تعمیر قطعات قدیمی و خراب دستگاه اسپکتروفتومتر قدیمی و فرسوده و از کار افتاده.

تعمیر قطعات جدید و خراب انواع دستگاه ایپکتروفتومتر جدید و از کار افتاده.

تعمیر اسپکت و تعمیر فتومتر و تعمیر قطعات فوق حساس اسپکتروفتومترهای گوناگون.

تعمیر اسپکتروفتومترهای پزشکی و تعمیر اسپکتروفتومترهای صنعتی و تعمیر و تنظیم

اسپکت های لبنیات و تعمیر اسپکتروفتومترهای پتروشیمی و تعمیر دستگاه اسپکتروفتومترهای

نفت و گاز و کارخانجات روغن.

تعمیر اسپکتروفتومترها همراه با بهترین گارانتی به مدت سه ماه از زمان تعمیر در ان

ناحیه تعمیر شده.

تعمیر همراه با گواهی کالیبراسیون معتبر از مرکز استاندارد در صورت نیاز متقاضی.

خدمات پس از تعمیر اسپکتروفتومترها به مدت ده سال.

تعمیر اسپکتروفتومترها زیر نظر کارشناسان تحصیل کرده در این رشته و دارای

تجربه چندین ساله در ارتباط با تعمیر این دستگاه ها.

تعمیر اسپکتروفتومترهای ژاپنی و تعمیر اسپکت اروپایی و تعمیر فتومتر ژاپنی.

تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی در این مجموعه با دقت و در حداقل زمان و کمترین

هزینه انجام می گیرد.

تعمیر اسپکتروفتومترها در ناحیه مرعی و ناحیه نامرعی.

تعمیر اسپکتروفتومترهای امریکایی بدون در نظر گرفتن کوچکترین محدودیت.

تعمیر اسپکتروفتومترها را می توانید با هر ایراد به این مرکز ارسال نمایید. و در زمان کوتاه

پس از تعمیر پس بگیرید.